Välkommen till Girjás Adventure!
Vi erbjuder stugor i den samiska fjällvärlden.

Vi håller till inom Girjás sameby, där du möter både låg- och högfjäll. Vi berättar gärna om vår samiska kultur. Vårt mål är att sprida kunskap och förståelse om samiska näringar och samisk kultur.

I fjällen döljer sig gamla boplatser, rengärden och offerplatser från förr. Men vår kultur lever vidare än idag och den vill vi gärna dela med oss av.

Välkommen till en annorlunda upplevelse!