Sängar i Čorruvaggestugan

Fotograf: Anders Norrbäck