Rökning av fisk
Rökning av sik i lavvu, samisk tältkåta.

Fotograf: Ove Blind