Middag i Skárta
Middagsmenyn ser ut att vara en panna frĺn det samiska köket, renkött, svamp och grönt.

Fotograf: Vildmarksservice