Kalvmärkning i Sitasjaure
Renskötaren Erik Sarri märker en liten kalv.

Fotograf: Anders Norrbäck