Kalvmärkning i Sitasjaure
Renvajor tillsammans med sina kalvar i hagen.

Fotograf: Anders Norrbäck