Kalvmärkning i Guojo
Renskötaren försöker att fånga den omärkta renkalven.

Fotograf: Sandra&Jochen Oetinger