Stugan i Nikkaluokta
Bädd 1 och 2, samt hallen till vänster.

Fotograf: Anders Norrbäck