Stugan i Skárta
Kaminen som värmer stugan.

Fotograf: Anders Norrbäck