Renar i skiljningsgärde

Fotograf: Anders Norrbäck