Girjás Adventure

Girjás Adventure är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna i Girjás samby. Vi bedriver turism på rennäringens och samebyns villkor. Vårt mål är att sprida kunskap och förståelse om samiska näringar och samisk kultur.

Girjás sameby har rätt att bedriva renskötsel i ett geografiskt område beläget inom Gällivare kommun, Norrbottens län. I Girjás sameby finns det 24 husbönder som är ansvariga för renskötselfrågor och samebyns övriga frågor. Förutom husbönderna i samebyn finns det 94 renskötselberättigade medlemmar.

Många av guiderna har renskötseln som huvudnäring. De har mycket god lokalkännedom då de jobbar på fjället och i skogen året runt. Även annat fjällkunnigt folk hjälper till.

 

Samarbetspartners
Nikkaluokta Sarri AB
Icehotel
Gellivare Lappland
Kiruna Lappland

Kontakt

Girjás Adventure Ekonomiska Förening
Brytaregatan 14
981 34 KIRUNA

Telefon: 0980 - 193 83
Telefax: 0980 - 193 83
 

Mail: info@girjasadventure.com

Webb: www.girjasadventure.com